• Манай хамт

  олон 

  Хамгийн шилдэг санаанууд эвсэг хамт олноос гарч 
  ирдэг  

 • Тоног төхөөрөмжийн

  дуудлагын утас 75756641 

  Бид өөрсдийн нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжөөс гадна улсын 
  болон хувийн  эмнэлэг, сувилалуудын тоног төхөөөрөмжийн 
  ашиглалт аюулгүй ажиллагааг хангах