Манай үйлчилгээ

Тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурьлуулалт

  • ЭМСЯ-НЫ ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА. /2015.06.12/

2015 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд: Улаанбурхан өвчин: -Улсын хэмжээнд 15692 сэжигтэй ...


Засвар үйлчилгээ

  • Манай хамт олон

Гадаад харилцаа, Инженер техник, Санхүү, Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, Захиргаа ба хүний нөөцийн алба гэсэн нийт таван алба, ...


Дуудлагын болон гэрээт засвар, үйлчилгээ

  • “Гэмтэгсэдийг аврах лавшруулсан тусламж” сургалт боллоо.

Дэлхий дахинаа бүртгэгдэж буй нас баралтын 9.1% нь осол гэмтлийн шалтгаантай байна. ДЭМБ-ын 2010 оны тайланд зам тэврийн ...


Эмийн сан

  • Манай хамт олон

Гадаад харилцаа, Инженер техник, Санхүү, Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, Захиргаа ба хүний нөөцийн алба гэсэн нийт таван алба, ...


Сургалт, зөвлөгөө

  • Сургалт, зөвлөгөө

Зөвлөгөө Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлэхийн өмнө тухайн худалдан авагч байгууллага болон хувь хүмүүст ...