Манай үйлчилгээ

Засвар үйлчилгээ

  • Тоног төхөөрөмжийн угсралт, сургалт

Манай инженер техникийн алба нь тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтыг аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж мэргэжлийн өндөр ...


Эмийн сан

  • Манай хамт олон

Гадаад харилцаа, Инженер техник, Санхүү, Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, Захиргаа ба хүний нөөцийн алба гэсэн нийт таван алба, ...


Сургалт, зөвлөгөө

  • Он гарсаар Эрүүл Мэндийн Яам 3 дугаар сарын 1-ээс эхлэн “Эрүүл мэндийн шинэчлэлийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлж эхэлсэн

Он гарсаар Эрүүл Мэндийн Яам 3 дугаар сарын 1-ээс эхлэн “Эрүүл мэндийн шинэчлэлийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. ...