Манай үйлчилгээ

Засвар үйлчилгээ

  • Тоног төхөөрөмжийн угсралт, сургалт

Манай инженер техникийн алба нь тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтыг аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж мэргэжлийн өндөр ...


Эмийн сан

  • “Гэмтэгсэдийг аврах лавшруулсан тусламж” сургалт боллоо.

Дэлхий дахинаа бүртгэгдэж буй нас баралтын 9.1% нь осол гэмтлийн шалтгаантай байна. ДЭМБ-ын 2010 оны тайланд зам тэврийн ...


Сургалт, зөвлөгөө

  • Инженер техникийн алба

Манай инженер техникийн албаны инженерүүд нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, цахилгаан электроник, компютерийн программ ...