Манай үйлчилгээ

Засвар үйлчилгээ

  • Тоног төхөөрөмжийн угсралт, сургалт

Манай инженер техникийн алба нь тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтыг аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж мэргэжлийн өндөр ...


Эмийн сан

  • Он гарсаар Эрүүл Мэндийн Яам 3 дугаар сарын 1-ээс эхлэн “Эрүүл мэндийн шинэчлэлийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлж эхэлсэн

Он гарсаар Эрүүл Мэндийн Яам 3 дугаар сарын 1-ээс эхлэн “Эрүүл мэндийн шинэчлэлийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. ...


Сургалт, зөвлөгөө

  • “Гэмтэгсэдийг аврах лавшруулсан тусламж” сургалт боллоо.

Дэлхий дахинаа бүртгэгдэж буй нас баралтын 9.1% нь осол гэмтлийн шалтгаантай байна. ДЭМБ-ын 2010 оны тайланд зам тэврийн ...