Манай үйлчилгээ

Тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурьлуулалт

  • “Гэмтэгсэдийг аврах лавшруулсан тусламж” сургалт боллоо.

Дэлхий дахинаа бүртгэгдэж буй нас баралтын 9.1% нь осол гэмтлийн шалтгаантай байна. ДЭМБ-ын 2010 оны тайланд зам тэврийн ...


Засвар үйлчилгээ

  • "Сүвэн-Уул" ХХК

Сүвэн-Уул ХХК нь 2010 онд байгуулагдсан бөгөөд 2011 оноос эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, оффисын тоног төхөөрөмж, мэдээллэл ...


Дуудлагын болон гэрээт засвар, үйлчилгээ

  • Тоног төхөөрөмжийн дуудлагын утас 75756641

Бид өөрсдийн нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжөөс гадна улсын болон хувийн эмнэлэг, сувилалуудын тоног төхөөөрөмжийн ашиглалт ...


Эмийн сан

  • Тоног төхөөрөмжийн дуудлагын утас 75756641

Бид өөрсдийн нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжөөс гадна улсын болон хувийн эмнэлэг, сувилалуудын тоног төхөөөрөмжийн ашиглалт ...


“Сүвэн-Уул” ХХК нь 2013 онд “Сүвэн-фарм” эмийн сан, 2014 оноос “Солонго” эмийн санг тус тус байгуулан үйл ...