PASITHEC Унтуулгын аппарат

  • 2015-08-14
  • Эрчимт эмчилгээ, сэхээн амьдруулах