Эрхэм зорилго

  • 2015-06-15
  • Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Хамтын хөдөлмөрөөр ард түмнийхээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад өөрсдийн бодит хувь нэмрийг оруулах, салбарынхаа шинийг санаачлагч, манлайлагч байх

 

Зорилт

Дэлхийд нэр хүндтэй, олон улсын стандартын шаардлага хангасан, хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд техник технологи бүхий эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, аппаратыг өөрийн орны хэрэглэгчдэд хүргэх

Хамтран ажиллагч байгууллага болон үйлчлүүлэгчиддээ бат бэх, урт хугацааны харилцан ашигтай байдлыг бий болгохуйц үйлчилгээ үзүүлэх

Ажилчдынхаа бүтээлч хандлага, шинэ санал санаачлагыг дэмжиж, цаашид хөгжих боломж бүхий орчинг бүрдүүлж ажиллах