Сургалт, зөвлөгөө

  • 2015-07-29
  • Сургалт, зөвлөгөө

Зөвлөгөө

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлэхийн өмнө тухайн худалдан авагч байгууллага болон хувь хүмүүст мэргэжлийн дагуу заавар зөвлөгөө өгч тухайн эмнэлэгт тохирох хүчин чадал бүхий эмнэлгийн тоног төхөөрөмж болон бусад тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.

Сургалт

Бид нийлүүлсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжиндөө 1-3 жилийн баталгаа хугацаа гаргаж тухай бүрт гарсан гэмтэл болон урсгал засварыг цаг тухай бүрт нь хийх ба баталгаат хугацаа дууссаны дараах засвар үйлчилгээний тал дээр хэрэглэгч байгуулагынхаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүдэд  сургалт хийж хүлээлгэн өгдөг. Мөн бид нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийнхөө дагалдах хэрэгсэл болон сэлбэгийг хямд үнээр тогтмол нийлүүлдэг болно.